Kwotą wolną od podatku nazywana jest wysokość dochodu, od której podatnik nie ma obowiązku odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego względem organów skarbowych. Obliczanie zeznań rocznych PIT to niesamowicie trudna sprawa, chyba że pobierzesz i zainstalujesz darmowe oprogramowanie Pit 2014, który sprawi iż rozliczenie rocznych zeznań PIT stanie się bardzo proste i intuicyjne. Podatnicy, jacy posiadają na wychowaniu niepełnoletnie dzieci są w stanie w formularzu podatkowym odliczyć ulgę prorodzinną. Za pomocą prezentowanego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą omawianego programu bez problemu rozliczysz: PIT-39, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-37. Nasz program do rozliczania pit 2014 (2014pitprogram.com.pl) program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014. W wypadku rozliczania się poprzez druk PIT-39 nie istnieje sposobność łącznego rozliczenia się ze współmałżonkiem. Każdy z małżonków musi oddać odrębną deklarację, w której wykaże dokładny zysk, uzależniony od jej/jego prywatnego wkładu w zbytą posiadłość. By mieć warunki obliczać podatek na regułach ryczałtu ewidencjonowanego należy dokonać zgłoszenia w adekwatnym Urzędzie Podatkowym. Funkcjonują poniższe terminy zameldowania: w sytuacji zakładania aktywności gospodarczej – w dniu założenia działalności (skrajnym terminem jest dzień zdobycia początkowego zysku), do 20 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu pierwszego przychodu z tytułu wynajmu, dzierżawy i umów podobnych (do krańca roku, pod warunkiem pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu) czy też do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach. Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej. W wypadku rodziców posiadających parę dzieci, ulga nie ulega zmianie w stosunku do ostatnich lat fiskalnych – dalej wynosi ona 1 112,04 zł w skali roku. Bardziej skorzystają ci, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko. Rodzice trzeciego dziecka mogą korzystać z ulgi wyższej o połowę w stosunku do ulgi z lat poprzednich – wynosi ona do 1 668,12 zł w skali roku). Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko zwiększona zostanie o 100 proc., wynosząc aż 2 224,08 zł w skali roku. Formularz PIT-37 jest przypisany dla mieszkańców wykonujących pracę oraz zleceniobiorców, a dodatkowo wszystkich innych osób, za jakie zaliczki za podatek rozlicza i pobiera płatnik. Osoby prowadzące prywatną firmę nie należą więc do podatników, które kalkulują tą deklarację PIT 37. Nasi Obywatele już od kilku lat mają możność wykorzystywania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej możemy zdobyć wiele udogodnień i zalet. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014. Dzięki temu bez najmniejszego ambarasu wypełnimy każdy druk pit 28.