Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik. Dochody z własnego biznesu możemy przeliczać na formularzu Pit-28 jeśli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, wpłacamy wtenczas podatek od wysokości przychodów a nie dochodu, jak podatnicy korzystający z opodatkowania według skali podatkowej. W formularzu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Opisywany zeznanie PIT-28 przeznaczony jest dla: osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze, osób uzyskujących przychody z tytułu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i innych umów tego typu, o ile umowy te nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatników prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze w formie spółki cywilnej lub jawnej. Aby zastosować ulgę na internet nie trzeba posiadać faktur, wystarczy dowolny dowód wydatkowania środków pieniężnych na Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz komu kiedy kto zapłacił za połączenie z internetem. Generowanie zeznań rocznych PIT rocznych to bardzo trudna i niewdzięczna robota, dlatego powinno się użyć do tej pracy solidne narzędzia, najlepiej niesamowicie łatwy w obsłudze, nieodpłatny i bardzo szybki program do formularzy rocznych PIT. Do kiedy rozliczamy się z blankietu PIT-37? Rozliczenie roczne oparte o PIT-37 musimy oddać w Urzędzie Podatkowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku w przypadku rozliczenia za 2013 rok. Nadając PIT za pomocą poczty trzeba pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Podatkowego. PIT-38 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Obywatele ochoczo użytkują ulgi podatkowe, ponieważ wszystkim przydadzą się ekstra pieniądze, fundamentalnym problemem w większości wypadków jest nieznajomość aktów skarbowych, jakie są niewymownie skomplikowane, dlatego musisz pobrać aplikację do tworzenia zeznań PIT, która ujmuje ulgi samodzielnie, nie ma potrzeby byś się znał na paragrafach skarbowych aby uzyskać korzystne zwroty podatków. Do szybkiego i sprawnego rozliczenia druku PIT-36L warto wykorzystać nasz program, lub web site - click here for more info - dokonać tego w trybie online. Mamy też możliwość wysłania wypełnionej w ten sposób deklaracji przez internet. Rozlicz i wypełnij swoje zeznanie już teraz, zaoszczędzisz czas, nie wychodząc z domu.